• Máj 2021
    Vyberte si termín na plavbu: Devín – Bratislava
PonUtStrŠtvPiSoNe
1Expirované
 
 
 
2Expirované
 
 
 
3Expirované
 
 
 
4Expirované
 
 
 
5Expirované
 
 
 
6Expirované
 
 
 
7Expirované
 
 
 
8Expirované
 
 
 
9Expirované
 
 
 
10Expirované
 
 
 
11Expirované
 
 
 
12Expirované
 
 
 
13Expirované
 
 
 
14Expirované
 
 
 
15Expirované
 
 
 
16Nepremáva
Nepremáva
Nepre-
máva 
17Nepremáva
Nepremáva
Nepre-
máva 
18Rezervované
Rezervované
Rezer -
vované 
19Rezervované
Rezervované
Rezer -
vované 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
20
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
21
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
22
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
23
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
24Nepremáva
Nepremáva
Nepre-
máva 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
25
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
26
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
27
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
28
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
29
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
Devín – Bratislava
13:30
18:00
30
Devín – Bratislava
13:30
18:00
Rezer -
vovať 
31Nepremáva
Nepremáva
Nepre-
máva