Naši sprievodcovia

Aj tá najkrajšia krajina či pamiatka je len čiernobiely nemý film…
… až do momentu, pokým k návštevníkovi neprehovorí ústami sprievodcu!
To až on jej vdýchne farbu, zvuk, chuť, vôňu a zvýrazní jej príbeh, význam či funkciu…

Prvý dojem je najdôležitejší. Naše prehliadky vykonávajú profesionálni kvalifikovaní sprievodcovia, ktorí spĺňajú vysoké kritériá na jazykové a prezentačné schopnosti. Základnou podmienkou je certifikát SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU.

Sprievodcovia tvoria prvý dojem nielen z Bratislavy, ale aj z našej firmy. Dnes už nestačí byť iba vedomostne a jazykovo zdatný. Zákazníci oceňujú charizmu a samotnú osobnosť ich sprievodcu. Preto si našich turistických sprievodcov starostlivo vyberáme a vyškolujeme špeciálne pre naše prehliadky. Vďaka tomu poskytujeme sprievodcovské služby najvyššej kvality.