Gabčíkovský okruh

Výlet loďou HARMÓNIA k vodnému dielu Gabčíkovo s preplavením plavebných komôr a plavba späť do Bratislavy.

Zámerom staviteľov vodného diela Gabčíkovo, ktoré dokončili v roku 1992, bolo zamedziť záplavám a vytvoriť spoľahlivú plavebnú dráhu v neustále sa meniacej rieke Dunaj. V Gabčíkove boli vybudované dve plavebné komory a vodná elektráreň. Komory sú situované na ľavej strane rieky. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Prevádzka elektrárne je plne automatizovaná. Celý proces môžete sledovať priamo z mosta. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23 metrov. Do každej z komôr sa zmestí až 299 000 m3 vody. Plnenie a vypustenie plavebných komôr trvá asi 30 minút.

Cestovný poriadok 2021
NEDELE: 27. 6., 18. 7., 15. 8. 2021
Odchod z Bratislavy: 11:00
Príchod do Bratislavy: 17:30

Rezervovať lístky

Cena spiatočných cestovných lístkov
- dospelí 26 €
- deti vo veku 2 – 15 r. 20 €

Loďou Harmónia do Gabčíkova a späť

Cena lístka je vrátane slovensky hovoriaceho sprievodcu/ výklad počas plavby/. V prípade nepreplavenia lode plavebnou komorou v dôsledku nepriaznivého počasia sa cestovné nevracia.
Počas plavby je možné na palube lode Harmónia zákupiť občerstvenie, studené a teplé nápoje a vychutnať si ich na hornej palube, ktorá Vám poskytne nádherné výhľady počas celej plavby.
Plavba sa uskutoční pri minimálnom počte 100 pasažierov.