Bratislava – Čunovo (Danubiana)

Tento rok lode na tejto linke z dôvodu Covid 19 nepremávajú.