COVID info

Všetky priestory na lodiach sú pravidelne dezinfikované na základe nastavených hygienických a epidemiologických usmernení ÚVZ.
Na základe aktuálnej platnosti nariadení Vlády SR, ÚVZ SR, RÚVZ, súvisiacich s ochranou verejného zdravia, môže byť umožnený vstup na loď osobám len s negatívnym antigénovým testom, RT-PCR testom nie starším ako 14 dní, potvrdením o prekonaní COVID -19 s uvedením doby platnosti, resp. dokladom o pozitívnom teste, ktorý je starší ako 15 dní.
V záujme zachovania plynulosti a bezpečnosti plavby, cestujúcich a posádky je veliteľ plavidla, v prípade, že sa cestujúci na výzvu člena posádky plavidla odmietne preukázať vyššie zmieneným platným potvrdením, vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na kompenzáciu cestovného.