PROPELER

obrázok vyhliadkovej lode na Dunaji

Vyhliadková plavba loďou po Dunaji

Vyhliadková plavba loďou PROPELER má 3 zastávky: Staré mesto (pontón LOD P-52, nástupište č.1 medzi prevádzkou Propeleru a botelom Gracia); Petržalka (pontón LOD P-34, bývalé nástupište Propeleru); River Park (pontón BD-X, pred botelom Fairway). Plavba Propelerom pokračuje smerom k nákupnému centru Eurovea, kde sa loď otáča a plaví sa späť do Starého Mesta. » » » » REZERVOVAŤ lístok

Odchody Propelera: PIATOK (od 22. 8. do 26. 10. 2014)
Osobný prístav Petržalka* River Park*
16:00 16:10 16:25
17:00 17:10 17:25
18:00 18:10 18:25
19:00 19:10 19:25

  

Odchody Propelera: SOBOTA, NEDEĽA (od 22. 8. do 26. 10. 2014)
Osobný prístav Petržalka* River Park*
11:00 11:10 11:25
12:00 12:10 12:25
13:00 13:10 13:25
15:00 15:10 15:25
16:00 16:10 16:25
17:00 17:10 17:25
18:00 18:10 18:25
19:00 19:10 19:25

  
Ceny lístkov:
- dospelí … 2 €
- deti (2 – 15 rokov) … 1 €
- bicykel … 2 €
- pes (musí mať náhubok, vodítko a medzinárodný preukaz) … 3 € (vodiaci pes pre nevidiacich = bezplatne).
Cestujúci je povinný prepravu psa nahlásiť spolu s rezerváciou plavby.

Možnosť zakúpenia darčekových poukážok na plavby!

REZERVUJTE si lístok už dnes »

Informácie pre cestujúcich:

  • Všeobecné prepravné podmienky sú súčasťou lodného cestovného poriadku.
  • Prevádzkovateľ lodí, SPaP – LOD, a.s., si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky Lodného cestovného poriadku 2015.